donate 1800-800-836
תרפיה במוסיקה

תרפיה במוסיקה

טיפול במוסיקה הוא טיפול משמעותי במיוחד בקרן אור, כיוון שחוש השמיעה של אנשים עיוורים מסייע לפצות על העדר הראייה.

מטרת הטיפול היא להניע תהליכים נפשיים בכיוון של רווחה, התפתחות וצמיחה אישית. השפה המוסיקלית הנוצרת במהלך הטיפול יכולה להצביע על רבדים נפשיים לא מודעים, ועל תכנים אשר אינם באים לידי ביטוי באינטראקציה מילולית.

כל התלמידים בקרן אור חווים טיפול במוסיקה במסגרת קבוצתית, וחלקם מקבלים גם טיפול פרטני.

הטיפול הקבוצתי מחזק מיומנויות תקשורת, מאפשר ביטוי רגשי בתוך הקבוצה, ומוסיף לתחושת היחד והשייכות.

הטיפול הפרטני ניתן לתלמידים המתקשים להשתלב בקבוצה, וזקוקים לעבודה אינטנסיבית יותר. דגש מושם בקשר הטיפולי האישי בין המטפל למטופל.

פרויקט התזמורת – תלמידים בעלי כישרון מוסיקלי ויכולת עבודה קבוצתית לומדים יחד מושגים מוסיקליים, מנגנים יחד כקבוצה, מאזינים לרפרטואר מוסיקלי רחב, ובסוף שנת הלימודים מנגנים בקונצרט שבו משתתפים כלל התלמידים ואנשי הצוות.

תרפיה במוסיקה מחלצת מכל אחד מתלמידי קרן אור את ה"שיר" הפנימי שלו, ומעניקה הזדמנות לחוות את התחושה שהוא נשמע, מובן, ומקובל.

music3 music2

 

תרפיות אחרות