donate 1800-800-836
ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק

מטרת הטיפול בריפוי בעיסוק היא לעזור לילד לשפר את יכולותיו, כדי להגיע למירב התיפקוד העצמאי שלו בשלושה תחומים עיקריים בתיפקוד היומיומי: טיפוח עצמי, משחק ופנאי, וכישורי עבודה.

לריפוי בעיסוק משמעות גדולה מאוד בתיפקודו של הילד העיוור ולקוי הראייה, בעיקר בשנים הראשונות לחייו, עת הילד מתנסה בחוויות תחושתיות תנועתיות, מפתח סכימת גוף, לומד לתפעל חפצים, ומשפר את עצמאותו בתיפקודי היומיום. הטיפול בריפוי בעיסוק הוא הבסיס למיומנויות רבות שהילד לומד וילמד בעתיד, והן תאפשרנה לו לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בו לצורך תיפקוד מרבי תוך שילובו בקהילה.

בטיפולי ריפוי בעיסוק נעשה שימוש במיגוון רחב של אמצעים, בהתאם ליכולותיו ולצרכיו של הילד, ביניהם אביזרים סטנדרטיים בריפוי בעיסוק, כולל נדנדות מסוגים שונים, משחקי קופסה מגוונים, אמצעים לתירגול תיפקודי ידיים ומיומנויות מוטוריות עדינות, אביזרים תחושתיים שונים ועוד.

בנוסף, קיימים אמצעים ופעילויות ייחודיים בהם אנו משתמשים בטיפולי ריפוי בעיסוק, ביניהם ניתן למנות:

ג'יפ ממונע – ג'יפ המותאם לילדים צעירים, אשר מופעל באמצעות מתג לחיצה, וכולל הגה לניווט. הוא מאפשר לילד לנוע בכוחות עצמו, ולשלוט על תנועתו בסביבה, ובכך הוא מגביר את המוטיבציה של הילד לפעול, ומשפר את דימויו העצמי – תוך שיפור תיפקוד ידיים והבנת סיבה ותוצאה.

כיסא גלגלים ממונע – כיסא גלגלים המותאם לילדים גדולים יותר, ומופעל באמצעות joystick. הוא מותאם לכל ילד על-פי יכולותיו, וכמו הג'יפ הממונע, הוא מאפשר לילד לשלוט על תנועתו במרחב.

 גיפחבל

תרפיות אחרות