donate 1800-800-836
פיזיותרפיה

פיזיותרפיה

הטיפול התנועתי בתלמידים עם קשיים פיסיים ועם לקות ראייה מתמקד בסיוע לרכישת תיפקודים שונים, שיפור איכות החיים, השתתפות בחיי היומיום בבית ובקהילה, ומניעת סיבוכים משניים בעתיד.

תינוק המתפתח באופן תקין לומד, באמצעות הניסיון לבצע תנועות והצלחה בכך, כיצד להתנועע. אולם ילד עם קשיים בתנועה חוֹוֶה כישלונות חוזרים. משום כך, הטיפול הפיזיותרפי בילד הצעיר מתמקד ביצירת סביבה מגרה, מאתגרת ומדורגת, שתזמן לו הצלחות מרובות, תוך הגדלת המיגוון התנועתי.

המחקר מלמד, שגם במקרים של פגיעה נוירולוגית, בכל זאת יֶשְנָה אפשרות לחדש את הקשרים בין תאי העצב הקיימים במוח. אפשרות זו – היכולת לחולל שינוי במוח – נקראת פלסטיוּת, ויכולת השינוי הפלסטי תלויה, בין השאר, ברמת הפגיעה הנוירולוגית הראשונית.

כיום מוּכרים עקרונות טיפול המגבירים את הפלסטיוּת, ואנו משתמשים בהם במסגרת הטיפול השיקומי – תנועה אקטיבית שמבצע הילד עצמו, חזרתיוּת על מיומנות מוטורית, והפעלת הילד בפעילות שהיא מעניינת ומשמעותית עבורו.

טכניקות טיפול

הטיפול השיקומי מיועד לשפר תיפקוד ולהשיג מטרות, והוא מסתייע בטכניקות טיפול המגבירות למידה, מסייעות לשרירים ומחזקות אותם, משפיעות על מתח השריר, ושומרות על טווחי-התנועה.

במסגרת הטיפול מתַרגלים הילדים מיומנויות שונות, תוך משחק בסביבה המותאמת ליכולות הקוגניטיבית וליכולת הראייה של כל תלמיד. בנוסף, אנו משתמשים גם במיתקנים מותאמים כמו אלו הנמצאים בחדרי כושר, כגון: הליכון (treadmill), מכשיר רטט, מכשיר תמיכה עם קפיצים המסייע לחוות תנועה במרחב מצומצם (Cage), הליכונים מסוגים שונים (Kid-walk, Rifton, Upsee), ועמידונים.

ישנם ילדים הזקוקים לתמיכות שונות לשם תיפקודם, ועבורם אנו מתאימים סדים לידיים ולרגלים (Corset, Tega-togs), וכן טכניקות אחרות, כגון שימוש בקנזיוטייפ.

תרפיות אחרות