donate 1800-800-836
גינון טיפולי

גינון טיפולי

בקרן אור פועלת גינה המותאמת לגינון טיפולי. העבודה בגינה היא קבוצתית, ומנחה אותה מרפאה בעיסוק המתמחה בתחום זה.

העבודה בקבוצת הגינון מפעילה מיגוון של כישורים וחושים – ריח, טעם, מישוש, ויוצרת יכולת להבחין בין מירקמים שונים וצורות שונות. תלמידים עם ראייה חלקית יכולים גם ליהנות מהצבעים.

אנו מגדלים בעיקר צמחים שניתן להכין מהם מאכלים או להשתמש בהם לצורכי ריח, כמו בשמים להבדלה או שקיות ריח לארונות.

עיקר הגינון נעשה במכלים, בעציצים ובאדניות, כך שגם ילדים הנעזרים בכיסאות גלגלים יכולים להשתתף באופן פעיל. מיקומם הקבוע מסייע לפתח התמצאות במרחב, ולשפר את יכולת הניידות של התלמידים המהלכים.

הפעילויות כוללות שתילה וזריעה, השקיה, ניכוש עשבים, קטיף, בישול ומכירה – כך שהתלמידים חווים את כל תהליכי הצמיחה וההתפתחות של הצמח, עד צריכתו.

תרפיות אחרות