donate 1800-800-836
אילוף כלבים

אילוף כלבים

מדי שבוע מגיע למרכז קרן אור מדריך המתמחה בעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות בעזרת קבוצת כלבים מאולפים שהוכשרו לכך במיוחד. מטרת התוכנית היא קידום התלמידים בהיבטים נפשיים, התנהגותיים, חברתיים ופיסיים. התוכנית מתבצעת בעזרת היכרות עם עולם הכלבים ואילופם. התנסות בעבודה עם הכלבים וחוויית אילופם מעניקות לתלמידים הזדמנות להתגבר על פחדים, תוך פיתוח מודעות רגשית ואחריות, וחיזוק הביטחון העצמי. בעבודה עם הכלבים נוצרת אפשרות לפיתוח מיומנויות של תקשורת לא-מילולית, גירוי רב-תחושתי, ובניית יחסי אהבה בלתי-אמצעיים.

 

 

 

תרפיות אחרות