donate 1800-800-836

מסגרות חינוכיות-טיפוליות

מנהלת – נעמי טראב

המסגרות החינוכיות-טיפוליות בקרן אור, נוצרו במטרה להעניק מענה מקיף לילדים עם רמת נכות גבוהה ומורכבת, ועל כן הן יוצרות מעטפת טיפולית הנעה בשני צירים:

  • הווה: 360 מעלות סביב לילד וצרכיו, וחיזוק המעגלים הסובבים אותו.
  • עתיד: לכל ילד נקבעים יעדים אישיים רב שנתיים המתעדכנים בהתאם להתקדמותו.

 

בית הספר

בית הספר של קרן אור מיועד לילדים בגילאי 6-21, ומציע מגוון רחב של טכניקות טיפוליות, המותאמות לרמת הנכות של כל ילד ומורכבותה. בבית הספר פועל צוות מקצועי מובחר המנוסה במגוון תחומי הטיפול. יחד, הם מהווים את הציר המרכזי בהצלחת ההליך השיקומי של הילדים.

גני ילדים

גני הילדים של "קרן אור" מיועדים לילדים בגילאי 3-6. כאן היא תחילתה של דרך טיפולית-שיקומית ארוכת שנים. גילאים אלו הינם קריטיים ביותר להתאמת הטיפול הנכון ותחילת יישומם בפועל. בקרן אור אנו מאמינים שככל שההתערבות מוקדמת יותר, כך הסיכויים לקדם את הילדים לכדי מיצוי הפוטנציאל האישי בבגרותם, מאמירים באופן דרמטי.