donate 1800-800-836

להקת ילדי קרן אור

להקת ילדי קרן אור נהגתה ונוסדה מתוך שיעורי תראפיה במוסיקה וכיום נחשבת לאחת הטובות בתחום החינוך המיוחד בישראל. חברי הלהקה הם תלמידי בית הספר שהנם בעלי אוריינטציה מוסיקאלית מיוחדת.

הלהקה פועלת לאורן של שתי מטרות על:

1 – העצמת חברי הלהקה במטרה לסייע להתקדמותם באופן משמעותי.

2- כלי מיוחד לסינגור קהילתי.

הלהקה מופיעה באירועים ציבוריים רבים ובאמצעות המוסיקה יוצרת גשר של שמחה והנאה בין העולמות.

מנהל הלהקה: שי בן שושן. על הופעת הלהקה בלשכת ראש העיר ירושלים – מר ניר ברקת, ביום מעשים טובים 2015:

הלהקה

הלהקה

הראל מואל, אור חיים - סולן הלהקה ושי בן שושן - מנהל הלהקה

הראל מואל, אור חיים – סולן הלהקה ושי בן שושן – מנהל הלהקה