donate 1800-800-836

יחידת שיקום ראייה

יחידת הראייה של בית הספר פועלת בשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי והפרא-רפואי כדי להעניק כלים לימודיים ושיקומיים בידי התלמידים בהתאם לצרכיהם הראיתים, תוך דגש על התפתחות מחקרית בהתערבות עבור תלמידים בעלי לקות ראייה על רקע קורטיקלית- Cortical Vision Impairment. היחידה נמצאת בקשר מתמיד עם אנשי מקצוע בכירים מבית ספר פרקינס בבוסטון ועם מומחים אחרים בתחום ה- CVI. ישנה התייחסות לתחום של ניידות וההתמצאות עבור התלמידים ההולכים והמתניידים על ידי מורה תומכת המתמקצעת בתחום זה. אתר בית הספר נמצא בתהליך התפתחות במטרה לשתף מידע והדרכה בעניין שיקום ראייה ודרכי הערכה עבור משפחות וכן עבור הציבור הרפואי והשיקומי.

בתחילת כל שנת לימודים, מבצע צוות היחידה יחד עם מורי בית הספר הערכות ראייה תפקודיות בהתאם ללקות הראייה של התלמיד, בין אם מדובר בלקות אוקולרית או לקות על רקע מוחי. ההערכה כוללת ראיון עם הורי התלמיד, איסוף מידע רפואי, תצפית מקיפה בחדר חושך ואינטראקציה ישירה עם התלמיד בסביבה הטבעית שלו. לאחר ביצוע ההערכה, היחידה מדריכה בהתאמת תוכניות הלימודים האישיות (התל"א). צוות החינוכי, בליווי היחידה, קובע אמצעים ספציפיים לכל מטרה תפקודית על פי תפקוד התלמיד ועל פי מאפייני ה-CVI, אם הם קיימים .ממצאי ההערכות משולבים בהתאמת המרחב הבית ספרית, הסביבה הכיתתית וחדרי הטיפול הפרא-רפואיים על פי עקרונותיה של ד"ר רומן ומרי מורס (ארה"ב). מטרתה של עשייה זאת להבטיח שכל תלמיד בעל CVI או לקות ראייה אוקולרית יקבל טיפול ממוקד ומותאם לצרכיו, במטרה לממש את מלוא הפוטנציאל שלו.

מרכז קרן אור שואף ליצור תנאים אידיאליים, מבחינה פיזית, רגשית ולימודית, עבור תלמידים עיוורים ולקויי-ראייה עם מוגבלויות מורכבות נוספות.

מנהלת: הגב' דליה ילין – Dalia.yellin@gmail.com