donate 1800-800-836

חזון ומטרות

החזון

קרן אור מבקשת לסלול את דרכם של ילדים וצעירים עם עיוורון ולקויות מורכבות נוספות, אל עבר עתיד טוב יותר וחיים מלאי משמעות.

השליחות שלנו

קרן אור שמה לה למטרה –

לקדם ילדים עם עיוורון ומוגבלויות נוספות אחרות כך שיוכלו למצות את הפוטנציאל האישי שלהם: לפתח כישורי חיים, ללמוד ולהתקדם, ילד-ילד בהתאם ליכולותיו, ולקדם כל אחד מהם לקראת מעורבות בעולם שסביבו;

לשלב ילדים עם עיוורון ומוגבלויות מורכבות נוספות בחברה ככל שניתן;

לאפשר לילדים עם עיוורון ומוגבלויות מורכבות נוספות "לראות" את העולם בעיני רוחם;

להפיץ בישראל ומחוצה לה את הידע המקצועי הרב שצברנו בשנות פעילותנו הרבות, כדי להשפיע לטובה על חייהם של אנשים נוספים עם עיוורון ומוגבלויות מורכבות נוספות.

להטמיע בקרב הקהילה את ערכי קבלת השונה.