donate 1800-800-836

בנות השירות הלאומי

מדי שנה מצטרפות אל צוות קרן אור בנות במסגרת שנת השירות הלאומי. בנות השירות הלאומי מקבלות הדרכה מן הצוות המקצועי, ותוך ליווי מקצועי הן משתלבות בכיתות, והופכות לחלק משמעותי מהצוות.עבודת הבנות כוללת:[

עזרה למורה/לגננת בכיתה בהכנת החומר הלימודי,

  • סיוע בהקניית מיומנויות לתלמידים ובתרגולן עפ"י הנחיית הצוות החינוכי, וצוות מקצועות הבריאות
  • הגשת עזרה פיזית לתלמידים – סיוע בהולכה, תרגול וכדומה.

דאגה לניקיונו האישי של התלמיד (למשל- החלפת חיתולים), לניקיון סביבתו ולשלומו של התלמיד.

בקרן אור נשמרת מסורת של שמירה על קשר עם בנות השירות במשך שנים רבות. חלקן חוזרות לאחר סיום לימודיהן בתחום החינוך המיוחד ואחרות אף מוצאות אצלנו אופק תעסוקתי.

אם את מתעניינת בתחום החינוך המיוחד, קרן אור היא מקום מצוין עבורך להכיר את העולם הזה מקרוב.

פרטים באתר "בת עמי"

לקבלת פרטים נוספים: טופס צור קשר