donate 1800-800-836

בית הכנסת

כחלק משאיפתנו לפרוץ דרכים חדשות לשילוב הילדים המיוחדים בקהילה, זה למעלה משני עשורים שאנו פותחים את שערי בית הכנסת של קרן אור לקהילה הקרובה למרכז, ומאז היא מקיימת כאן את תפילותיה. דור שלם של מתפללים בבית כנסת זה גדל תוך הבנת חשיבות קבלת האדם מעבר ללקויותיו והיכולת להבחין ביופי הייחודי של כל נפש באשר היא. חלק מילדי הקהילה שבגרו הפכו להיות בעצמם מדריכים ומטפלים בקרן אור, ומעניקים סיוע חיוני לילדי המרכז.